Hiển thị 589–616 của 753 kết quả

123 - 127 Võ Văn Tần, Phường Võ Thị Sáu, Quận 3
100 – 127 – 450 m2
Hạng C+
$14 /m2 +
Vpexpress miễn phí dịch Vụ. Hỗ trợ 24/7!
142 Võ Văn Tần, Phường Võ Thị Sáu, Quận 3
25 – 35 – 70 - 140 m2
Hạng C
$15 /m2 +
Vpexpress miễn phí dịch Vụ. Hỗ trợ 24/7!
63A Võ Văn Tần, Phường Võ Thị Sáu, Quận 3
80 – 100 – 140 – 240 m2
Hạng C+
$15 /m2 +
Vpexpress miễn phí dịch Vụ. Hỗ trợ 24/7!
19 Võ Văn Tần, Phường Võ Thị Sáu, Quận 3
100 - 200 - 400 m2
Hạng C
$16 /m2 +
Vpexpress miễn phí dịch Vụ. Hỗ trợ 24/7!
111 Lý Chính Thắng, Phường Võ Thị Sáu, Quận 3
50 – 100 – 150 - 300 m2
Hạng C
$14 /m2 +
Vpexpress miễn phí dịch Vụ. Hỗ trợ 24/7!
107E Trương Định, Phường Võ Thị Sáu, Quận 3
35 – 50 – 80 – 100 – 120 m2
Hạng C
$16 /m2 +
Vpexpress miễn phí dịch Vụ. Hỗ trợ 24/7!
40 Bà Huyện Thanh Quan, Phường Võ Thị Sáu, Quận 3
35 – 50 – 60 – 100 - 200 - 300 m2
Hạng C
$15 /m2 +
Vpexpress miễn phí dịch Vụ. Hỗ trợ 24/7!
444 Cách Mạng Tháng 8, Phường 11, Quận 3
120 – 150 – 400 – 900 m2
Hạng B
$14 /m2 +
Vpexpress miễn phí dịch Vụ. Hỗ trợ 24/7!
80-82 Phạm Ngọc Thạch, Phường Võ Thị Sáu, Quận 3
40 – 50 – 60 – 100 - 200 m2
Hạng C
$16 /m2 +
Vpexpress miễn phí dịch Vụ. Hỗ trợ 24/7!
19 Phạm Ngọc Thạch, Phường Võ Thị Sáu, Quận 3
1 thang máy
Hạng C+
$15 /m2 +
Vpexpress miễn phí dịch Vụ. Hỗ trợ 24/7!
19 Cao Thắng, Phường 2, Quận 3
130 – 275 – 590 m2
Hạng C+
$16 /m2 +
Vpexpress miễn phí dịch Vụ. Hỗ trợ 24/7!
21 Lê Quý Đôn, Phường Võ Thị Sáu, Quận 3
100 – 150 – 200 – 250 – 463 m2
Hạng B
$16 /m2 +
Vpexpress miễn phí dịch Vụ. Hỗ trợ 24/7!
90 Cao Thắng, Phường 4, Quận 3
73 – 100 – 173 – 346 m2
Hạng C
$15 /m2 +
Vpexpress miễn phí dịch Vụ. Hỗ trợ 24/7!
58 Phạm Ngọc Thạch, Phường Võ Thị Sáu, Quận 3
40 – 60 – 80 – 100 – 150 - 300 m2
Hạng C
$16 /m2 +
Vpexpress miễn phí dịch Vụ. Hỗ trợ 24/7!
63D Võ Văn Tần, Phường Võ Thị Sáu, Quận 3
50 – 90 – 154 - 300 m2
Hạng C
$19 /m2 +
Vpexpress miễn phí dịch Vụ. Hỗ trợ 24/7!
110 Cao Thắng, Phường 4, Quận 3
100 – 150 – 200 – 300 – 400 – 500 m2
Hạng C
$16 /m2 +
Vpexpress miễn phí dịch Vụ. Hỗ trợ 24/7!
163 Hai Bà Trưng, Phường Võ Thị Sáu, Quận 3
45 – 60 – 100 – 250 m2
Hạng C+
$16 /m2 +
Vpexpress miễn phí dịch Vụ. Hỗ trợ 24/7!
51 - 53A Võ Văn Tần, Phường Võ Thị Sáu, Quận 3
80 – 100 – 180 m2
Hạng C
$17 /m2 +
Vpexpress miễn phí dịch Vụ. Hỗ trợ 24/7!
157 Pasteur, Phường Võ Thị Sáu, Quận 3
100 – 150 – 200 – 350 – 500 m2
Hạng C+
$16 /m2 +
Vpexpress miễn phí dịch Vụ. Hỗ trợ 24/7!
157 Võ Thị Sáu, Phường Võ Thị Sáu, Quận 3
70 – 110 – 130 – 210 m2
Hạng C+
$17 /m2 +
Vpexpress miễn phí dịch Vụ. Hỗ trợ 24/7!
203 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Phường Võ Thị Sáu, Quận 3
20 – 40 – 88 – 147 – 220 m2
Hạng C
$18 /m2 +
Vpexpress miễn phí dịch Vụ. Hỗ trợ 24/7!
549 Điện Biên Phủ, Phường 3, Quận 3
100 – 150 – 200 – 245 m2
Hạng C+
$17 /m2 +
Vpexpress miễn phí dịch Vụ. Hỗ trợ 24/7!
62 Phạm Ngọc Thạch, Phường Võ Thị Sáu, Quận 3
55 - 110 - 220 m2
Hạng C
$17 /m2 +
Vpexpress miễn phí dịch Vụ. Hỗ trợ 24/7!
61A - 63A Võ Văn Tần, Phường Võ Thị Sáu, Quận 3
81 – 100 – 180 m2
Hạng C+
$17 /m2 +
Vpexpress miễn phí dịch Vụ. Hỗ trợ 24/7!
151 Nguyễn Đình Chiểu, Phường Võ Thị Sáu, Quận 3
60 – 90 – 120 – 180 m2
Hạng C+
$18 /m2 +
Vpexpress miễn phí dịch Vụ. Hỗ trợ 24/7!
162B Điện Biên Phủ, Phường Võ Thị Sáu, Quận 3
30 – 70 – 100 m2
Hạng C
$18 /m2 +
Vpexpress miễn phí dịch Vụ. Hỗ trợ 24/7!
39 Nguyễn Thị Diệu, Phường Võ Thị Sáu, Quận 3
30 – 60 – 110 – 120 – 240 m2
Hạng C
$17 /m2 +
Vpexpress miễn phí dịch Vụ. Hỗ trợ 24/7!
217 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Phường Võ Thị Sáu, Quận 3
60 – 120 – 160 – 300 – 450 m2
Hạng C +
$18 /m2 +
Vpexpress miễn phí dịch Vụ. Hỗ trợ 24/7!