Hiển thị 29–56 của 155 kết quả

198A Ba Tháng Hai, Phường 12, Quận 10
100 – 220 – 440 – 660 – 880 – 1.100 m2
Hạng C
$22 /m2 +
Vpexpress miễn phí dịch Vụ. Hỗ trợ 24/7!
Nguyễn Văn Linh, Phường Tân Phú, Quận 7
100 – 200 – 400 – 1.000 – 2.300 – 4.600 – 7.086 – 9.448m2
Hạng B
$30 /m2 +
Vpexpress miễn phí dịch Vụ. Hỗ trợ 24/7!
71 Hoàng Văn Thái, Phường Tân Phú, Quận 7
397 – 486 – 521 – 1042 – 1184 – 5000 m2
Hạng B
$20 /m2 +
Vpexpress miễn phí dịch Vụ. Hỗ trợ 24/7!
6 - 8 Tân Trào, Phường Tân Phú, Quận 7
300 – 600 – 900 – 1.000 – 1.272 – 2.300 m2
Hạng A
$20 /m2 +
Vpexpress miễn phí dịch Vụ. Hỗ trợ 24/7!
1060 Nguyễn Văn Linh, Phường Tân Phong, Quận 7
90 – 148 – 296 – 393 – 647 – 766 – 1466 – 1519 m2
Hạng A
$26 /m2 +
Vpexpress miễn phí dịch Vụ. Hỗ trợ 24/7!
59 Xa lộ Hà Nội, Phường Thảo Điền, Quận 2, Thành Phố Thủ Đức
116 – 147 – 252 – 264 – 377 – 385 m2
Hạng B
$21 /m2 +
Vpexpress miễn phí dịch Vụ. Hỗ trợ 24/7!
192 Trần Não, Phường Bình An, Quận 2, Thành Phố Thủ Đức
80 – 164 – 328 – 492 m2
Hạng C
$20 /m2 +
Vpexpress miễn phí dịch Vụ. Hỗ trợ 24/7!
8 Xa lộ Hà Nội, Phường An Phú, Quận 2, Thành Phố Thủ Đức
80 – 170 – 250 – 500 – 1.000 – 3.700 m2
Hạng B
$20 /m2 +
Vpexpress miễn phí dịch Vụ. Hỗ trợ 24/7!
21 Võ Trường Toản, P.Thảo Điền, Q.2, TP.Thử Đức
80 – 110 – 223 – 446 – 892 – 1.784 m2
Hạng B
$23 /m2 +
Vpexpress miễn phí dịch Vụ. Hỗ trợ 24/7!
628C Xa Lộ Hà Nội, Phường An Phú. Quận 2, Thành Phố Thủ Đức
400 - 500 - 700 - 950 - 2000m2
Hạng B
$28 /m2 +
Vpexpress miễn phí dịch Vụ. Hỗ trợ 24/7!
9 Đoàn Văn Bơ, Phường 12, Quận 4
110 – 235 – 352 – 450 m2
Hạng B+
$21 /m2 +
Vpexpress miễn phí dịch Vụ. Hỗ trợ 24/7!
16 Nguyễn Trường Tộ, Phường 12, Quận 4
250 – 350 – 700 – 1.000 – 2.000 m2
Hạng B
$23 /m2 +
Vpexpress miễn phí dịch Vụ. Hỗ trợ 24/7!
11 Đoàn Văn Bơ, Phường 12, Quận 4
133 – 174 – 189 – 378 – 720 – 1.300 m2
Hạng A
$27 /m2 +
Vpexpress miễn phí dịch Vụ. Hỗ trợ 24/7!
82 Võ Văn Tần, Phường Võ Thị Sáu, Quận 3
60 - 135 - 165 - 300 m2
Hạng C +
$20 /m2 +
Vpexpress miễn phí dịch Vụ. Hỗ trợ 24/7!
485B Nguyễn Đình Chiểu, Phường 2, Quận 3
50 – 150 – 300 – 600 – 1000 m2
Hạng C+
$20 /m2 +
Vpexpress miễn phí dịch Vụ. Hỗ trợ 24/7!
96 Cao Thắng, Phường 3, Quận 3
100 – 300 – 650 m2
Hạng B
$20 /m2 +
Vpexpress miễn phí dịch Vụ. Hỗ trợ 24/7!
100 Nguyễn Thị Minh Khai, Phường Võ Thị Sáu, Quận 3
20 - 80 - 130 - 170 - 250m2
Hạng C
$20 /m2 +
Vpexpress miễn phí dịch Vụ. Hỗ trợ 24/7!
212 Pasteur, Phường Võ Thi Sáu, Quận 3
157 – 171 – 1000 m2
Hạng C
$20 /m2 +
Vpexpress miễn phí dịch Vụ. Hỗ trợ 24/7!
186 Điện Biên Phủ, Phường Võ Thị Sáu, Quận 3
100 – 150 – 288 – 320 m2
Hạng C+
$24 /m2 +
Vpexpress miễn phí dịch Vụ. Hỗ trợ 24/7!
28 Nguyễn Thị Diệu, Phường Võ Thị Sáu, Quận 3
50 – 80 – 120 – 165 – > 1.700m2
Hạng C
$20 /m2 +
Vpexpress miễn phí dịch Vụ. Hỗ trợ 24/7!
40 Phạm Ngọc Thạch, Phường Võ Thị Sáu, Quận 3
28 – 139 – 152 – 167 – 180 – 319 m2
Hạng C+
$20 /m2 +
Vpexpress miễn phí dịch Vụ. Hỗ trợ 24/7!
49 Phạm Ngọc Thạch, Phường Võ Thị Sáu, Quận 3
100 – 200 – 500 m2
Hạng B
$22 /m2 +
Vpexpress miễn phí dịch Vụ. Hỗ trợ 24/7!
180 Nguyễn Thị Minh Khai, Phường Võ Thị Sáu, Quận 3
100 – 150 – 200 – 250 – 300 – 400 m2
Hạng B
$27 /m2 +
Vpexpress miễn phí dịch Vụ. Hỗ trợ 24/7!
149 Nguyễn Đình Chiểu, Phường Võ Thị Sáu, Quận 3
55 – 66 – 77 – 83 – 96 – 118 m2
Hạng C+
$23 /m2 +
Vpexpress miễn phí dịch Vụ. Hỗ trợ 24/7!
139 Pasteur, Phường Võ Thị Sáu, Quận 3
50 - 150 - 230 - 280 m2
Hạng C+
$20 /m2 +
Vpexpress miễn phí dịch Vụ. Hỗ trợ 24/7!
180 - 180A Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Phường Võ Thị Sáu, Quận 3
130 – 260 – 390 m2
Hạng C+
$22 /m2 +
Vpexpress miễn phí dịch Vụ. Hỗ trợ 24/7!
222 Điện Biên Phủ, Phường Võ Thị Sáu, Quận 3
75 – 150 – 300 – 600 – 900 m2
Hạng B
$30 /m2 +
Vpexpress miễn phí dịch Vụ. Hỗ trợ 24/7!
146 Nguyễn Đình Chiểu, Phường Võ Thị Sáu, Quận 3
168 – 181 – 191 – 269 – 406 – 435 m2
Hạng B
$20 /m2 +
Vpexpress miễn phí dịch Vụ. Hỗ trợ 24/7!

Tìm văn phòng cho thuê theo Quận