Hiển thị 29–56 của 745 kết quả

16Bis Nguyễn Đình Chiểu, Phường Đa Kao, Quận 1
60 – 100 – 155 - 360m2
Hạng C
$18 /m2 +
Vpexpress miễn phí dịch Vụ. Hỗ trợ 24/7!
181-185 Trần Hưng Đạo, Phường Cô Giang, Quận 1
78 – 136 – 210 m2
Hạng C
$16 /m2 +
Vpexpress miễn phí dịch Vụ. Hỗ trợ 24/7!
77 Điện Biên Phủ, Phường Đa Kao, Quận 1
40 – 60 – 90 – 180 – 270 m2
Hạng C
$12 /m2 +
Vpexpress miễn phí dịch Vụ. Hỗ trợ 24/7!
92 Đinh Tiên Hoàng, Phường Đa Kao, Quận 1
25 – 35 – 40 – 85 – 170 m2
Hạng C
$17 /m2 +
Vpexpress miễn phí dịch Vụ. Hỗ trợ 24/7!
11Bis Nguyễn Gia Thiều, Phường Võ Thị Sáu, Quận 3
110 – 165 – 210 – 303 – 359 m2
Hạng C +
$17 /m2 +
Vpexpress miễn phí dịch Vụ. Hỗ trợ 24/7!
151 Nguyễn Đình Chiểu, Phường Võ Thị Sáu, Quận 3
60 – 90 – 120 – 180 m2
Hạng C+
$18 /m2 +
Vpexpress miễn phí dịch Vụ. Hỗ trợ 24/7!
117 - 119 Lý Chính Thắng, Phường Võ Thị Sáu, Quận 3
90 – 130 – 180 – 250 – 340 –> 840m2
Hạng B
$19 /m2 +
Vpexpress miễn phí dịch Vụ. Hỗ trợ 24/7!
111D Lý Chính Thắng, Phường Võ Thị Sáu, Quận 3
50 – 84 – 100 – 150 – 200 – 350 –>1050 m2
Hạng C+
$18 /m2 +
Vpexpress miễn phí dịch Vụ. Hỗ trợ 24/7!
63D Võ Văn Tần, Phường Võ Thị Sáu, Quận 3
50 – 90 – 154 - 300 m2
Hạng C
$19 /m2 +
Vpexpress miễn phí dịch Vụ. Hỗ trợ 24/7!
41-43 Trần Cao Vân, Phường Võ Thị Sáu, Quận 3
50 – 150 – 200 – 300 – 400 – 720 m2
Hạng B
$17 /m2 +
Vpexpress miễn phí dịch Vụ. Hỗ trợ 24/7!
157 Võ Thị Sáu, Phường Võ Thị Sáu, Quận 3
70 – 110 – 130 – 210 m2
Hạng C+
$17 /m2 +
Vpexpress miễn phí dịch Vụ. Hỗ trợ 24/7!
201-203 Cách Mạng Tháng 8, Phường 4, Quận 3
100 – 300 – 500 – 670 m2
Hạng B
$18 /m2 +
Vpexpress miễn phí dịch Vụ. Hỗ trợ 24/7!
161 Võ Văn Tần, Phường Võ Thị Sáu, Quận 3
50 – 70 – 180 - 260 m2
Hạng C+
$14 /m2 +
Vpexpress miễn phí dịch Vụ. Hỗ trợ 24/7!
28 Nguyễn Thị Diệu, Phường Võ Thị Sáu, Quận 3
50 – 80 – 120 – 165 – > 1.700m2
Hạng C
$20 /m2 +
Vpexpress miễn phí dịch Vụ. Hỗ trợ 24/7!
270 Nguyễn Đình Chiểu, Phường Võ Thị Sáu, Quận 3
100 – 150 – 200 – 240 – 280 – 320 – 360 – 400 m2
Hạng B
$18 /m2 +
Vpexpress miễn phí dịch Vụ. Hỗ trợ 24/7!
30 Nguyễn Thị Diệu, Phường Võ Thị Sáu, Quận 3
27 – 49 – 75 – 300 m2
Hạng C
$13 /m2 +
Vpexpress miễn phí dịch Vụ. Hỗ trợ 24/7!
39 Nguyễn Thị Diệu, Phường Võ Thị Sáu, Quận 3
30 – 60 – 110 – 120 – 240 m2
Hạng C
$17 /m2 +
Vpexpress miễn phí dịch Vụ. Hỗ trợ 24/7!
151 Võ Thị Sáu, Phường Võ Thị Sáu, Quận 3
72 – 92 – 96 – 120 – 167 – 200 m2
Hạng C +
$18 /m2 +
Vpexpress miễn phí dịch Vụ. Hỗ trợ 24/7!
51-53 Võ Văn Tần, Phường Võ Thị Sáu, Quận 3
70 - 100 -180m2
Hạng C
$15 /m2 +
Vpexpress miễn phí dịch Vụ. Hỗ trợ 24/7!
19 Bà Huyện Thanh Quan, Phường Võ Thị Sáu, Quận 3
35 – 40 – 50 – 85 – 120 - 240 m2
Hạng C
$15 /m2 +
Vpexpress miễn phí dịch Vụ. Hỗ trợ 24/7!
85 Nguyễn Hữu Cầu, Phường Tân Đinh, Quận 1
60 - 100 - 150 - 300m2
Hạng C
$12 /m2 +
Vpexpress miễn phí dịch Vụ. Hỗ trợ 24/7!
58 Phạm Ngọc Thạch, Phường Võ Thị Sáu, Quận 3
40 – 60 – 80 – 100 – 150 - 300 m2
Hạng C
$16 /m2 +
Vpexpress miễn phí dịch Vụ. Hỗ trợ 24/7!
62 Phạm Ngọc Thạch, Phường Võ Thị Sáu, Quận 3
55 - 110 - 220 m2
Hạng C
$17 /m2 +
Vpexpress miễn phí dịch Vụ. Hỗ trợ 24/7!
487 Điện Biên Phủ, Phường 3, Quận 3
190 – 380 – 570 – 760 – 1.900 m2
Hạng C
$15 /m2 +
Vpexpress miễn phí dịch Vụ. Hỗ trợ 24/7!
81 Cao Thắng, Phường 4, Quận 3
120 – 140 – 220 – 500 m2
Hạng C+
$19 /m2 +
Vpexpress miễn phí dịch Vụ. Hỗ trợ 24/7!
14 Ngô Văn Năm, Phường Bến Nghé, Quận 1
100 - 190 - 285 m2
Hạng C
$19 /m2 +
Vpexpress miễn phí dịch Vụ. Hỗ trợ 24/7!
142 Võ Văn Tần, Phường Võ Thị Sáu, Quận 3
25 – 35 – 70 - 140 m2
Hạng C
$15 /m2 +
Vpexpress miễn phí dịch Vụ. Hỗ trợ 24/7!
40 Phạm Ngọc Thạch, Phường Võ Thị Sáu, Quận 3
28 – 139 – 152 – 167 – 180 – 319 m2
Hạng C+
$20 /m2 +
Vpexpress miễn phí dịch Vụ. Hỗ trợ 24/7!