Hiển thị 41–80 của 1044 kết quả

87 Trần Thiện Chánh, Phường 12, Quận 10
15, 30, 50, 70, 100 m2
Hạng C
$10 /m2 +
Vpexpress miễn phí dịch Vụ. Hỗ trợ 24/7!
18E Cộng Hòa, Phường 4, Quận Tân Bình
155, 220, 500, 700, 1500, 2000, 3700m2
Hạng B
$22 /m2 +
Vpexpress miễn phí dịch Vụ. Hỗ trợ 24/7!
20 Cộng Hòa, Phường 12, Quận Tân Bình
100, 200, 400, 800 –> 2.400 m2
Hạng B
$14 /m2 +
Vpexpress miễn phí dịch Vụ. Hỗ trợ 24/7!
364 Cộng Hòa, Phường 13, Quận Tân Bình
75, 164, 227, 293, 458, 590, 1.418 m2
Hạng B
$19 /m2 +
Vpexpress miễn phí dịch Vụ. Hỗ trợ 24/7!
10 Sông Thao, Phường 2, Quận Tân Bình
50, 70, 80, 100, 200m2
Hạng C
$12 /m2 +
Vpexpress miễn phí dịch Vụ. Hỗ trợ 24/7!
46 Cửu Long, Phường 2, Quận Tân Bình
50, 80, 140 m2
Hạng C
$12 /m2 +
Vpexpress miễn phí dịch Vụ. Hỗ trợ 24/7!
6-6A Đường D52, Phường 12, Quận Tân Bình
45, 90, 150 m2
Hạng C
$/m2 +
Vpexpress miễn phí dịch Vụ. Hỗ trợ 24/7!
5 Đồng Nai, Phường 2, Quận Tân Bình
45, 85, 110, 125, 200, 400m2
Hạng C+
$13 /m2 +
Vpexpress miễn phí dịch Vụ. Hỗ trợ 24/7!
28 Trường Sơn, Phường 2, Quận Tân Bình
50, 100, 150, 200, 255m2
Hạng C+
$14 /m2 +
Vpexpress miễn phí dịch Vụ. Hỗ trợ 24/7!
1 Yên Thế, Phường 2, Quận Tân Bình
100, 200, 350, 700 m2
Hạng C
$10 /m2 +
Vpexpress miễn phí dịch Vụ. Hỗ trợ 24/7!
10 Phan Đình Giót, Phường 2, Quận Tân Bình
25, 60, 120, 150, 300 m2
Hạng C +
$12 /m2 +
Vpexpress miễn phí dịch Vụ. Hỗ trợ 24/7!
34 Tiền Giang, Phường 2, Tân Bình
180, 360, 540, 720, 900, 1.200 m2
Hạng C
$13 /m2 +
Vpexpress miễn phí dịch Vụ. Hỗ trợ 24/7!
2A Phan Thúc Duyện, Phường 4, Quận Tân Bình
50, 80, 120 m2
Hạng C
$12 /m2 +
Vpexpress miễn phí dịch Vụ. Hỗ trợ 24/7!
144 Cộng Hòa, Phường 12, Tân Bình
150, 270, 450, 986, 1.270 m2
Hạng B
$15 /m2 +
Vpexpress miễn phí dịch Vụ. Hỗ trợ 24/7!
65 Trần Quốc Hoàn, Phường 4, Quận Tân Bình
60, 160, 320 m2
Hạng C
$12 /m2 +
Vpexpress miễn phí dịch Vụ. Hỗ trợ 24/7!
24 Trường Sơn, Phường 2, Quận Tân Bình
50, 100, 150, 235 m2
Hạng C+
$14 /m2 +
Vpexpress miễn phí dịch Vụ. Hỗ trợ 24/7!
9 Nguyễn Cảnh Dị, Phường 4, Quận Tân Bình
90 - 180 - 360m2
Hạng C
$/m2 +
Vpexpress miễn phí dịch Vụ. Hỗ trợ 24/7!
85 Thăng Long, Phường 4, Tân Bình
30, 50, 90, 200, 300m2
Hạng C
$10 /m2 +
Vpexpress miễn phí dịch Vụ. Hỗ trợ 24/7!
50 Cửu Long, Phường 2, Quận Tân Bình
60 , 110 , 220, 440 m2
Hạng C+
$11 /m2 +
Vpexpress miễn phí dịch Vụ. Hỗ trợ 24/7!
354 Cộng Hòa, Phường 13, Quận Tân Bình
105, 145, 290, 435, 580, 700 m2
Hạng C
$10 /m2 +
Vpexpress miễn phí dịch Vụ. Hỗ trợ 24/7!
5 Cửu Long, Phường 2, Quận Tân Bình
30, 35, 50, 95m2
Hạng C
$13 /m2 +
Vpexpress miễn phí dịch Vụ. Hỗ trợ 24/7!
HOT
46 Đường C18, Phường 12, Quận Tân Bình
35, 45, 80, 160 m2
Hạng C
$12 /m2 +
Vpexpress miễn phí dịch Vụ. Hỗ trợ 24/7!
76 - 78 Thăng Long, Phường 4, Tân Bình
30, 50, 80, 100, 150m2
Hạng C
$/m2 +
Vpexpress miễn phí dịch Vụ. Hỗ trợ 24/7!
99E Cộng Hòa, Phường 4, Tân Bình
30, 50, 70, 100 m2
Hạng C
$/m2 +
Vpexpress miễn phí dịch Vụ. Hỗ trợ 24/7!
20F Lam Sơn, Phường 2, Tân Bình
90, 100, 130, 260, 520, 1300m2
Hạng C+
$11 /m2 +
Vpexpress miễn phí dịch Vụ. Hỗ trợ 24/7!
39B Trường Sơn, Phường 4, Quận Tân Bình
80, 110, 160, 175, 220, 300 , 750 m2
Hạng B
$14 /m2 +
Vpexpress miễn phí dịch Vụ. Hỗ trợ 24/7!
82 Thăng Long, Phường 4, Quận Tân Bình
30, 50, 100, 150, 200m2
Hạng C
$/m2 +
Vpexpress miễn phí dịch Vụ. Hỗ trợ 24/7!
12 Sông Thao, Phường 2, Tân Bình
170, 265, 470, 950 m2
Hạng C+
$11 /m2 +
Vpexpress miễn phí dịch Vụ. Hỗ trợ 24/7!
2B Phan Thúc Duyện, Phường 4, Quận Tân Bình
50, 80, 140 m2
Hạng C
$12 /m2 +
Vpexpress miễn phí dịch Vụ. Hỗ trợ 24/7!
46 Bạch Đằng, Phường 2, Quận Tân Bình
60, 100, 150, 200, 500 m²
Hạng C
$10 /m2 +
Vpexpress miễn phí dịch Vụ. Hỗ trợ 24/7!
92A - 94 Bạch Đằng, Phường 2, Quận Tân Bình
60, 100, 150, 220, 440, 880, 1.000 m2
Hạng C +
$13 /m2 +
Vpexpress miễn phí dịch Vụ. Hỗ trợ 24/7!
140 Bạch Đằng, Phường 2, Quận Tân Bình
30, 50, 100, 200 m2
Hạng C+
$13 /m2 +
Vpexpress miễn phí dịch Vụ. Hỗ trợ 24/7!
134 Bạch Đằng, Phường 2, Quận Tân Bình
65, 130, 260m2
Hạng C
$10 /m2 +
Vpexpress miễn phí dịch Vụ. Hỗ trợ 24/7!
8 Trường Sơn, Phường 2, Quận Tân Bình
80, 120, 240m2
Hạng C
$10 /m2 +
Vpexpress miễn phí dịch Vụ. Hỗ trợ 24/7!
68 Bạch Đằng, Phường 2, Quận Tân Bình
15, 41, 43, 56, 60, 74, 101 m2
Hạng C+
$12 /m2 +
Vpexpress miễn phí dịch Vụ. Hỗ trợ 24/7!
84 Bạch Đằng, Phường 2, Quận Tân Bình
30, 50 , 100 m2
Hạng C
$/m2 +
Vpexpress miễn phí dịch Vụ. Hỗ trợ 24/7!
38D Lam Sơn, Phường 2, Quận Tân Bình
60, 100, 160, 200, 235m2
Hạng C
$12 /m2 +
Vpexpress miễn phí dịch Vụ. Hỗ trợ 24/7!
06-08-10 Cửu Long, Phường 2, Quận Tân Bình
165 - 240 - 300m2
Hạng C
$14 /m2 +
Vpexpress miễn phí dịch Vụ. Hỗ trợ 24/7!
90 Bạch Đằng, Phường 2, Quận Tân Bình
160, 200, 320, 1.050 m2
Hạng C
$13 /m2 +
Vpexpress miễn phí dịch Vụ. Hỗ trợ 24/7!
2 -2B Lam Sơn, Phường 2, Quận Tân Bình
50m2, 160m2, 320m2
Hạng C+
$12 /m2 +
Vpexpress miễn phí dịch Vụ. Hỗ trợ 24/7!

Tìm văn phòng cho thuê theo Quận