Hiển thị 477–504 của 745 kết quả

268 Tô Hiến Thành, Phường 12, Quận 10
100, 250, 500, 900, 2.000 m2
Hạng C+
$10 /m2 +
Vpexpress miễn phí dịch Vụ. Hỗ trợ 24/7!
476-478 Sư Vạn Hạnh, Phường 9, Quận 10
60, 120, 180 m2
Hạng C
$10 /m2 +
Vpexpress miễn phí dịch Vụ. Hỗ trợ 24/7!
79 Đào Duy Từ, Phường 5, Quận 10
30, 50, 75, 100, 200, 350 m2
Hạng C
$12 /m2 +
Vpexpress miễn phí dịch Vụ. Hỗ trợ 24/7!
277B Cách Mạng Tháng Tám, Phường 12, Quận 10
500, 937, 1.874, 5.622 m2
Hạng C+
$12 /m2 +
Vpexpress miễn phí dịch Vụ. Hỗ trợ 24/7!
111-121 Ngô Gia Tự, Phường 2, Quận 10
50, 65, 100, 200, 250, 307, 350 m2
Hạng C+
$15 /m2 +
Vpexpress miễn phí dịch Vụ. Hỗ trợ 24/7!
181 Cao Thắng, Phường 12, Quận 10
30, 45, 49, 90, 300, 1.300 m2
Hạng B
$12 /m2 +
Vpexpress miễn phí dịch Vụ. Hỗ trợ 24/7!
272-274 Hòa Hưng, Phường 13, Quận 10
42, 67, 84, 109, 134, 180 m2
Hạng C
$10 /m2 +
Vpexpress miễn phí dịch Vụ. Hỗ trợ 24/7!
192-198 Ngô Gia Tự, Phường 4, Quận 10
30, 40, 50, 120 m2
Hạng C
$10 /m2 +
Vpexpress miễn phí dịch Vụ. Hỗ trợ 24/7!
7A/68 Thành Thái, phường 14, quận 10
50, 150, 300, 450, 1000m2
Hạng C+
$11 /m2 +
Vpexpress miễn phí dịch Vụ. Hỗ trợ 24/7!
555 Đường 3/2, Phường 8, Quận 10
50, 100, 138, 178, 500 m2
Hạng C+
$13 /m2 +
Vpexpress miễn phí dịch Vụ. Hỗ trợ 24/7!
131 Hòa Hưng, Phường 12, Quận 10
Từ 100 đến 1200m2
Hạng C
$10 /m2 +
Vpexpress miễn phí dịch Vụ. Hỗ trợ 24/7!
772 Sư Vạn Hạnh, Phường 12, Quận 10
40, 80, 130, 260 m2
Hạng C
$10 /m2 +
Vpexpress miễn phí dịch Vụ. Hỗ trợ 24/7!
91/6P Hòa Hưng, Phường 12, Quận 10
30, 50, 75, 120, 240m2
Hạng C
$10 /m2 +
Vpexpress miễn phí dịch Vụ. Hỗ trợ 24/7!
87 Trần Thiện Chánh, Phường 12, Quận 10
15, 30, 50, 70, 100 m2
Hạng C
$10 /m2 +
Vpexpress miễn phí dịch Vụ. Hỗ trợ 24/7!
20 Cộng Hòa, Phường 12, Quận Tân Bình
100, 200, 400, 800 –> 2.400 m2
Hạng B
$14 /m2 +
Vpexpress miễn phí dịch Vụ. Hỗ trợ 24/7!
364 Cộng Hòa, Phường 13, Quận Tân Bình
75, 164, 227, 293, 458, 590, 1.418 m2
Hạng B
$19 /m2 +
Vpexpress miễn phí dịch Vụ. Hỗ trợ 24/7!
2A Phan Thúc Duyện, Phường 4, Quận Tân Bình
50, 80, 120 m2
Hạng C
$12 /m2 +
Vpexpress miễn phí dịch Vụ. Hỗ trợ 24/7!
65 Trần Quốc Hoàn, Phường 4, Quận Tân Bình
60, 160, 320 m2
Hạng C
$12 /m2 +
Vpexpress miễn phí dịch Vụ. Hỗ trợ 24/7!
24 Trường Sơn, Phường 2, Quận Tân Bình
50, 100, 150, 235 m2
Hạng C+
$14 /m2 +
Vpexpress miễn phí dịch Vụ. Hỗ trợ 24/7!
85 Thăng Long, Phường 4, Tân Bình
30, 50, 90, 200, 300m2
Hạng C
$10 /m2 +
Vpexpress miễn phí dịch Vụ. Hỗ trợ 24/7!
HOT
46 Đường C18, Phường 12, Quận Tân Bình
35, 45, 80, 160 m2
Hạng C
$12 /m2 +
Vpexpress miễn phí dịch Vụ. Hỗ trợ 24/7!
134 Bạch Đằng, Phường 2, Quận Tân Bình
65, 130, 260m2
Hạng C
$10 /m2 +
Vpexpress miễn phí dịch Vụ. Hỗ trợ 24/7!
8 Trường Sơn, Phường 2, Quận Tân Bình
80, 120, 240m2
Hạng C
$10 /m2 +
Vpexpress miễn phí dịch Vụ. Hỗ trợ 24/7!
38D Lam Sơn, Phường 2, Quận Tân Bình
60, 100, 160, 200, 235m2
Hạng C
$12 /m2 +
Vpexpress miễn phí dịch Vụ. Hỗ trợ 24/7!
06-08-10 Cửu Long, Phường 2, Quận Tân Bình
165 - 240 - 300m2
Hạng C
$14 /m2 +
Vpexpress miễn phí dịch Vụ. Hỗ trợ 24/7!
90 Bạch Đằng, Phường 2, Quận Tân Bình
160, 200, 320, 1.050 m2
Hạng C
$13 /m2 +
Vpexpress miễn phí dịch Vụ. Hỗ trợ 24/7!
2 -2B Lam Sơn, Phường 2, Quận Tân Bình
50m2, 160m2, 320m2
Hạng C+
$12 /m2 +
Vpexpress miễn phí dịch Vụ. Hỗ trợ 24/7!
72 - 74 Phổ Quang, Phường 2, Tân Bình
75, 150, 300 m2
Hạng C
$10 /m2 +
Vpexpress miễn phí dịch Vụ. Hỗ trợ 24/7!