Hiển thị 253–280 của 753 kết quả

18H Cộng Hòa, Phường 4, Quận Tân Bình
50, 100, 200, 300, 450 m2
Hạng C+
$12 /m2 +
Vpexpress miễn phí dịch Vụ. Hỗ trợ 24/7!
24 - 26 Phan Đình Giót, Phường 2, Quận Tân Bình
120 – 300 – 560 – 800 –> 4.100 m2
Hạng B
$20 /m2 +
Vpexpress miễn phí dịch Vụ. Hỗ trợ 24/7!
10 Phổ Quang, Phường 2, Tân Bình
50 – 100 – 200 – 500 – 1.000 m2
Hạng B
$14 /m2 +
Vpexpress miễn phí dịch Vụ. Hỗ trợ 24/7!
602 - 602A Cộng Hòa, Phường 13, Quận Tân Bình
30, 50, 100, 150, 180 m2
Hạng C
$12 /m2 +
Vpexpress miễn phí dịch Vụ. Hỗ trợ 24/7!
1 Bạch Đằng, Phường 2, Quận Tân Bình
300 – 450 – 720 m2
Hạng B
$16 /m2 +
Vpexpress miễn phí dịch Vụ. Hỗ trợ 24/7!
146 Cộng Hòa, Phường 12, Quận Tân Bình
42, 72, 150, 244, 358, 588 m2
Hạng C+
$13 /m2 +
Vpexpress miễn phí dịch Vụ. Hỗ trợ 24/7!
2 Hồng Hà, Phường 2, Quận Tân Bình
90, 140, 190, 350, 844 m2
Hạng B
$17 /m2 +
Vpexpress miễn phí dịch Vụ. Hỗ trợ 24/7!
56 Yên Thế, Phường 2, Quận Tân Bình
76 – 85 – 161 – 234 – 310 m2
Hạng C +
$12 /m2 +
Vpexpress miễn phí dịch Vụ. Hỗ trợ 24/7!
1 Bạch Đằng, Phường 2, Quận Tân Bình
127, 235, 435, 670, 1.300, 4.000 m2
Hạng B
$16 /m2 +
Vpexpress miễn phí dịch Vụ. Hỗ trợ 24/7!
12A Núi Thành, Phường 13, Quận Tân Bình
20 – 50 – 73 – 120 - 240 m2
Hạng C
$13 /m2 +
Vpexpress miễn phí dịch Vụ. Hỗ trợ 24/7!
8A -10A Trường Sơn, Phường 2, Quận Tân Bình
255, 500, 1000 m2
Hạng C
$15 /m2 +
Vpexpress miễn phí dịch Vụ. Hỗ trợ 24/7!
101D Cộng Hòa, Phường 4, Quận Tân Bình
500 – 1000 – 2180 m2
Hạng C+
$11 /m2 +
Vpexpress miễn phí dịch Vụ. Hỗ trợ 24/7!
5B Phổ Quang, Phường 2, Quận Tân Bình
36 - 42 - 50 m2
Hạng C+
$10 /m2 +
Vpexpress miễn phí dịch Vụ. Hỗ trợ 24/7!
261 Hoàng Văn Thụ, Phường 2, Quận Tân Bình
50 – 90 – 150 – 220 m2
Hạng C+
$15 /m2 +
Vpexpress miễn phí dịch Vụ. Hỗ trợ 24/7!
756-758 Trường Chinh, Phường 15, Quận Tân Bình
50 – 80 – 120 – 240 – > 1.200m2
Hạng C+
$10 /m2 +
Vpexpress miễn phí dịch Vụ. Hỗ trợ 24/7!
324-326-328 Lê văn Sỹ, Phường 2, Quận Tân Bình
50, 100, 240, 480 m2
Hạng C+
$15 /m2 +
Vpexpress miễn phí dịch Vụ. Hỗ trợ 24/7!
60A Trường Sơn, Phường 2, Quận Tân Bình
100 – 200 – 500 – 2450 m2
Hạng B
$20 /m2 +
Vpexpress miễn phí dịch Vụ. Hỗ trợ 24/7!
51 Yên Thế, Phường 2, Quận Tân Bình
50 - 70 - 80 - 100 -120 - 160 - 210 m2
Hạng C+
$16 /m2 +
Vpexpress miễn phí dịch Vụ. Hỗ trợ 24/7!
19A Cộng Hòa, Phường 12, Quận Tân Bình
50, 100, 200, 500 , 1.000 m2
Hạng C+
$15 /m2 +
Vpexpress miễn phí dịch Vụ. Hỗ trợ 24/7!
33 Quách Văn Tuấn, Phường 12, Quận Tân Bình
30 – 68 – 95 – 175 – 350 m2
Hạng C
$11 /m2 +
Vpexpress miễn phí dịch Vụ. Hỗ trợ 24/7!
60M Trường Sơn, Phường 2, Quận Tân Bình
100 – 200 – 510 – 600 m2
Hạng B
$15 /m2 +
Vpexpress miễn phí dịch Vụ. Hỗ trợ 24/7!
383B - 385 Cộng Hòa, Phường 13, Quận Tân Bình
100 – 200 – 340 – 450 – 600m2
Hạng B
$13 /m2 +
Vpexpress miễn phí dịch Vụ. Hỗ trợ 24/7!
872A Trường Chinh, Phường 15, Quận Tân Bình
160 – 325 – 490 – 650 – 820 m2
Hạng C
$10 /m2 +
Vpexpress miễn phí dịch Vụ. Hỗ trợ 24/7!
91 Phạm Văn Hai, Phường 3, Quận Tân Bình
50 – 100 – 150 – 200 –> 1.400 m2
Hạng C+
$15 /m2 +
Vpexpress miễn phí dịch Vụ. Hỗ trợ 24/7!
13 Hậu Giang, Phường 4, Quận Tân Bình
75 – 105 – 133 m2
Hạng C+
$15 /m2 +
Vpexpress miễn phí dịch Vụ. Hỗ trợ 24/7!
30 Phan Thúc Duyện, Phường 4, Quận Tân Bình
50 – 110 – 175 – 220 – 300 – 700 m2
Hạng C+
$14 /m2 +
Vpexpress miễn phí dịch Vụ. Hỗ trợ 24/7!
253 Hoàng Văn Thụ, Phường 2, Quận Tân Bình
300 – 600 – 900 – 1.200 – 1.500 – 3.000 m2
Hạng B
$20 /m2 +
Vpexpress miễn phí dịch Vụ. Hỗ trợ 24/7!
427 Trường Chinh, Phường 14, Quận Tân Bình
80 - 100 - 150 - 300 - 380 - 470 - 940m2
Hạng C +
$16 /m2 +
Vpexpress miễn phí dịch Vụ. Hỗ trợ 24/7!