Hiển thị 85–112 của 115 kết quả

Hồ Đắc Di, Phường Tây Thạnh, Quận Tân Phú
2.000 m2
350 tr/th
Vpexpress miễn phí dịch Vụ. Hỗ trợ 24/7!
Lê Trọng Tấn, Phường Sơn Kỳ, Quận Tân Phú
3.200m2
400 tr/th
Vpexpress miễn phí dịch Vụ. Hỗ trợ 24/7!
Tây Thạnh, Phường Tây Thạnh, Quận Tân Phú
4000 m2
400 tr/th
Vpexpress miễn phí dịch Vụ. Hỗ trợ 24/7!
Tân Sơn Nhì, Phường Tân Sơn Nhì, Quận Tân Phú
2.000m2
380 tr/th
Vpexpress miễn phí dịch Vụ. Hỗ trợ 24/7!
Phạm Văn Bạch, Phường 15, Quận Tân Bình
2.600m2
400 tr/th
Vpexpress miễn phí dịch Vụ. Hỗ trợ 24/7!
Cộng Hòa, Quận Tân Bình
2.000m2
300 tr/th
Vpexpress miễn phí dịch Vụ. Hỗ trợ 24/7!
Trần Thị Trọng, Phường 15, Quận Tân Bình
70 căn hộ full nội thất
300 tr/th
Vpexpress miễn phí dịch Vụ. Hỗ trợ 24/7!
Cộng Hòa, Quận Tân Bình
1.600m2
350 tr/th
Vpexpress miễn phí dịch Vụ. Hỗ trợ 24/7!
Cộng Hòa, Quận Tân Bình
2.400m2
405 tr/th
Vpexpress miễn phí dịch Vụ. Hỗ trợ 24/7!
Tiền Giang, Quận Tân Bình
1.800m2
350 tr/th
Vpexpress miễn phí dịch Vụ. Hỗ trợ 24/7!
Phan Đình Giót, Quận Tân Bình
2.000m2
400 tr/th
Vpexpress miễn phí dịch Vụ. Hỗ trợ 24/7!
Út Tịch, Phường 4, Quận Tân Bình
1.600m2
300 tr/th
Vpexpress miễn phí dịch Vụ. Hỗ trợ 24/7!
Cộng Hòa, Quận Tân Bình
2.000m2
400 tr/th
Vpexpress miễn phí dịch Vụ. Hỗ trợ 24/7!
Bùi Thị Xuân, Quận Tân Bình
1.300 m2
300 tr/th
Vpexpress miễn phí dịch Vụ. Hỗ trợ 24/7!
Phan Đình Giót, Phường 2, Quận Tân Bình
1.600m2
380 tr/th
Vpexpress miễn phí dịch Vụ. Hỗ trợ 24/7!
Trường Sơn, Phường 4, Quận Tân Bình
1.800m2
450 tr/th
Vpexpress miễn phí dịch Vụ. Hỗ trợ 24/7!
Bạch Đằng, Quận Tân Bình
1.500m2
300 tr/th
Vpexpress miễn phí dịch Vụ. Hỗ trợ 24/7!
Bạch Đằng, Quận Tân Bình
2.000m2
300 tr/th
Vpexpress miễn phí dịch Vụ. Hỗ trợ 24/7!
Bạch Đằng, Quận Tân Bình
1.700m2
350 tr/th
Vpexpress miễn phí dịch Vụ. Hỗ trợ 24/7!
Huỳnh Mẫn Đạt, Quận Bình Thạnh
2.100m2
380 tr/th
Vpexpress miễn phí dịch Vụ. Hỗ trợ 24/7!
Lê Trọng Tấn, Quận Bình Tân
2.200m2
300 tr/th
Vpexpress miễn phí dịch Vụ. Hỗ trợ 24/7!
Trần Văn Giàu, Quận Bình Tân
1.000m2
30 tr/th
Vpexpress miễn phí dịch Vụ. Hỗ trợ 24/7!
Trần Văn Giàu, Quận Bình Tân
1.500 m2
340 tr/th
Vpexpress miễn phí dịch Vụ. Hỗ trợ 24/7!
Trần Văn Giàu, Quận Bình Tân
2.500m2
340 tr/th
Vpexpress miễn phí dịch Vụ. Hỗ trợ 24/7!
Võ Văn Ngân, TP Thủ Đức
2.400m2
350 tr/th
Vpexpress miễn phí dịch Vụ. Hỗ trợ 24/7!
Đỗ Văn Dậy, Xã Tân Hiệp, Huyện Hóc Môn
6.000m2
450 tr/th
Vpexpress miễn phí dịch Vụ. Hỗ trợ 24/7!
Đỗ Văn Dậy, Xã Tân Hiệp, Huyện Hóc Môn
6.800m2
450 tr/th
Vpexpress miễn phí dịch Vụ. Hỗ trợ 24/7!
Trường Chinh, Phường Tây Thạnh, Quận Tân Phú
2.500m2
300 tr/th
Vpexpress miễn phí dịch Vụ. Hỗ trợ 24/7!