Hiển thị 225–252 của 286 kết quả

Tây Thạnh, Phường Tây Thạnh, Quận Tân Phú
750 m2
130 tr/th
Vpexpress miễn phí dịch Vụ. Hỗ trợ 24/7!
Bạch Đằng, Phường 2, Quận Tân Bình
1.100m2
230 tr/th
Vpexpress miễn phí dịch Vụ. Hỗ trợ 24/7!
Phổ Quang, Phường 2, Quận Tân Bình
900m2
150 tr/th
Vpexpress miễn phí dịch Vụ. Hỗ trợ 24/7!
Phổ Quang, Phường 2, Quận Tân Bình
1.300m2
180 tr/th
Vpexpress miễn phí dịch Vụ. Hỗ trợ 24/7!
Hồng Hà, Phường 2, Quận Tân Bình
800m2
145 tr/th
Vpexpress miễn phí dịch Vụ. Hỗ trợ 24/7!
Trần Quốc Hoàn, Phường 4, Quận Tân Bình
1.400m2
290 tr/th
Vpexpress miễn phí dịch Vụ. Hỗ trợ 24/7!
Hoàng Hoa Thám, Phường 13, Quận Tân Bình
1.300m2
156 tr/th
Vpexpress miễn phí dịch Vụ. Hỗ trợ 24/7!
Sông Thao, Phường 2, Quận Tân Bình
1.250m2
185 tr/th
Vpexpress miễn phí dịch Vụ. Hỗ trợ 24/7!
Cửu Long, Phường 2, Quận Tân Bình
700m2
130 tr/th
Vpexpress miễn phí dịch Vụ. Hỗ trợ 24/7!
Bàu Cát 2, Phường 12, Quận Tân Bình
960m2
115 tr/th
Vpexpress miễn phí dịch Vụ. Hỗ trợ 24/7!
Trường Chinh, Quận Tân Bình
660m2
120 tr/th
Vpexpress miễn phí dịch Vụ. Hỗ trợ 24/7!
Nguyễn Hồng Đào, Quận Tân Bình
1.200m2
270 tr/th
Vpexpress miễn phí dịch Vụ. Hỗ trợ 24/7!
Bạch Đằng, Quận Tân Bình
1.400m2
185 tr/th
Vpexpress miễn phí dịch Vụ. Hỗ trợ 24/7!
Vạn Kiếm, Phường 3, Quận Bình Thạnh
1.200m2
160 tr/th
Vpexpress miễn phí dịch Vụ. Hỗ trợ 24/7!
Chu Văn An, Phường 26, Quận Bình Thạnh
2.100m2
200 tr/th
Vpexpress miễn phí dịch Vụ. Hỗ trợ 24/7!
Miếu Nổi, Quận Bình Thạnh
840m2
120 tr/th
Vpexpress miễn phí dịch Vụ. Hỗ trợ 24/7!
Lê Quang Định, Phường 1, Quận Bình Thạnh
750m2
120 tr/th
Vpexpress miễn phí dịch Vụ. Hỗ trợ 24/7!
Lê Quang Định, Phường 1, Quận Bình Thạnh
1150m2
160 tr/th
Vpexpress miễn phí dịch Vụ. Hỗ trợ 24/7!
Lê Văn Quới, Quận Bình Tân
600m2
180 tr/th
Vpexpress miễn phí dịch Vụ. Hỗ trợ 24/7!
Lê Văn Quới, Quận Bình Tân
1 Hầm 7 Tầng
150 tr/th
Vpexpress miễn phí dịch Vụ. Hỗ trợ 24/7!
Lê Văn Quới, Quận Bình Tân
360 m2
140 tr/th
Vpexpress miễn phí dịch Vụ. Hỗ trợ 24/7!
Lê Văn Quới Quận Bình Tân
900m2
270 tr/th
Vpexpress miễn phí dịch Vụ. Hỗ trợ 24/7!
Tên Lửa, Quận Bình Tân
700m2
120 tr/th
Vpexpress miễn phí dịch Vụ. Hỗ trợ 24/7!
Tên Lửa, Quận Bình Tân
720m2
250 tr/th
Vpexpress miễn phí dịch Vụ. Hỗ trợ 24/7!
Trần Văn Giàu, Quận Bình Tân
1.600m2
190 tr/th
Vpexpress miễn phí dịch Vụ. Hỗ trợ 24/7!
Kha Vạn Cân, TP Thủ Đức
750m2
100 tr/th
Vpexpress miễn phí dịch Vụ. Hỗ trợ 24/7!
Quốc Lộ 13, TP Thủ Đức
1.400m2
261 tr/th
Vpexpress miễn phí dịch Vụ. Hỗ trợ 24/7!
Võ Văn Ngân, TP Thủ Đức
1.300m2
250 tr/th
Vpexpress miễn phí dịch Vụ. Hỗ trợ 24/7!