Hiển thị 197–224 của 286 kết quả

Phổ Quang, Phường 2, Quận Tân Bình
1.100 m2
180 tr/th
Vpexpress miễn phí dịch Vụ. Hỗ trợ 24/7!
Đường 3/2, Phường 6, Quận 11
600 m2
100 tr/th
Vpexpress miễn phí dịch Vụ. Hỗ trợ 24/7!
Đường 3/2, Phường 12, Quận 11
900 m2
150 tr/th
Vpexpress miễn phí dịch Vụ. Hỗ trợ 24/7!
Đường 3/2, Quận 11
1 hầm, 6 lầu
140 tr/th
Vpexpress miễn phí dịch Vụ. Hỗ trợ 24/7!
Đường 3/2, Phường 16, Quận 11
1 trệt 4 tầng
180 tr/th
Vpexpress miễn phí dịch Vụ. Hỗ trợ 24/7!
Lý Thường Kiệt, Phường 8, Quận Tân Bình
600m2
140 tr/th
Vpexpress miễn phí dịch Vụ. Hỗ trợ 24/7!
Trường Chinh, Quận Tân Bình
800m2
130 tr/th
Vpexpress miễn phí dịch Vụ. Hỗ trợ 24/7!
Phạm Văn Bạch, Phường 15, Quận Tân Bình
1.200m2
150 tr/th
Vpexpress miễn phí dịch Vụ. Hỗ trợ 24/7!
Cộng Hòa, Quận Tân Bình
1.600m2
280 tr/th
Vpexpress miễn phí dịch Vụ. Hỗ trợ 24/7!
Đướng A4, Phường 12, Quận Tân Bình
700m2
145 tr/th
Vpexpress miễn phí dịch Vụ. Hỗ trợ 24/7!
Xuân Diệu, Phường 4, Quận Tân Bình
1.600m2
160 tr/th
Vpexpress miễn phí dịch Vụ. Hỗ trợ 24/7!
Cộng Hòa, Quận Tân Bình
2.200m2
280 tr/th
Vpexpress miễn phí dịch Vụ. Hỗ trợ 24/7!
Cộng Hòa, Quận Tân Bình
400m2
220 tr/th
Vpexpress miễn phí dịch Vụ. Hỗ trợ 24/7!
Cộng Hòa, Quận Tân Bình
1.000m2
200 tr/th
Vpexpress miễn phí dịch Vụ. Hỗ trợ 24/7!
Hoàng Việt, Phường 4, Quận Tân Bình
1.400m2
220 tr/th
Vpexpress miễn phí dịch Vụ. Hỗ trợ 24/7!
Hoàng Việt, Quận Tân Bình
1.000 m2
160 tr/th
Vpexpress miễn phí dịch Vụ. Hỗ trợ 24/7!
Lê Văn Sỹ, Quận Tân Bình
1.100m2
150 tr/th
Vpexpress miễn phí dịch Vụ. Hỗ trợ 24/7!
Bạch Đằng, Quận Tân Bình
1.535m2
210 tr/th
Vpexpress miễn phí dịch Vụ. Hỗ trợ 24/7!
Hồng Lạc, Phường 10, Quận Tân Bình
1.600m2
250 tr/th
Vpexpress miễn phí dịch Vụ. Hỗ trợ 24/7!
Nguyễn Thái Bình, Quận Tân Bình
945 m2
120 tr/th
Vpexpress miễn phí dịch Vụ. Hỗ trợ 24/7!
Bạch Đằng Quận Tân Bình
1.440 m2
260 tr/th
Vpexpress miễn phí dịch Vụ. Hỗ trợ 24/7!
Bạch Đằng, Quận Tân Bình
1.120 m2
235 tr/th
Vpexpress miễn phí dịch Vụ. Hỗ trợ 24/7!
Hoàng Việt, Quận Tân Bình
1.300 m2
260 tr/th
Vpexpress miễn phí dịch Vụ. Hỗ trợ 24/7!
Lam Sơn, Phường 2, Quận Tân Bình
1.200 m2
190 tr/th
Vpexpress miễn phí dịch Vụ. Hỗ trợ 24/7!
Sông Thao, Phường 2, Quận Tân Bình
1.200 m2
200 tr/th
Vpexpress miễn phí dịch Vụ. Hỗ trợ 24/7!
Võ Văn Kiệt, Quận 6
2.800 m2
150 tr/th
Vpexpress miễn phí dịch Vụ. Hỗ trợ 24/7!
Lê Văn Việt, Phường Tăng Nhơn Phú B, Quận 9
776 m2
150 tr/th
Vpexpress miễn phí dịch Vụ. Hỗ trợ 24/7!
Phổ Quang, Phường 2, Quận Tân Bình
1.100 m2
200 tr/th
Vpexpress miễn phí dịch Vụ. Hỗ trợ 24/7!