Hiển thị 57–84 của 287 kết quả

Đường Số 5, Quận 2
850 m2
150 tr/th
Vpexpress miễn phí dịch Vụ. Hỗ trợ 24/7!
Đường Số 29, Quận 2
950 m2
150 tr/th
Vpexpress miễn phí dịch Vụ. Hỗ trợ 24/7!
Nguyễn Văn Kỉnh, Quận 2
1.100 m2
160 tr/th
Vpexpress miễn phí dịch Vụ. Hỗ trợ 24/7!
Trương Văn Bang, Quận 2
1.200 m2
180 tr/th
Vpexpress miễn phí dịch Vụ. Hỗ trợ 24/7!
Đồng Văn Cống Quận 2
1.100 m2
150 tr/th
Vpexpress miễn phí dịch Vụ. Hỗ trợ 24/7!
Đồng Văn Cống, Quận 2
900 m2
185 tr/th
Vpexpress miễn phí dịch Vụ. Hỗ trợ 24/7!
Cao Đức Lân, Quận 2
1000 m2
165 tr/th
Vpexpress miễn phí dịch Vụ. Hỗ trợ 24/7!
Đường Số 34, Quận 2
700 m2
110 tr/th
Vpexpress miễn phí dịch Vụ. Hỗ trợ 24/7!
Nguyễn Gia Trí, Phường 25, Quận Bình Thạnh
960m2
200 tr/th
Vpexpress miễn phí dịch Vụ. Hỗ trợ 24/7!
Đường Số 33 Quận 2
900m2
140 tr/th
Vpexpress miễn phí dịch Vụ. Hỗ trợ 24/7!
Đường số 33 Quận 2
950 m2
160 tr/th
Vpexpress miễn phí dịch Vụ. Hỗ trợ 24/7!
Đường 66, Quận 2
1.500 m2
200 tr/th
Vpexpress miễn phí dịch Vụ. Hỗ trợ 24/7!
Vũ Tông Phan Quận 2
1.300 m2
150 tr/th
Vpexpress miễn phí dịch Vụ. Hỗ trợ 24/7!
Đường 3/2, Phường14, Quận 10
800 m2
200 tr/th
Vpexpress miễn phí dịch Vụ. Hỗ trợ 24/7!
Đường 3/2, Quận 10
1 hầm, 7 lầu
140 tr/th
Vpexpress miễn phí dịch Vụ. Hỗ trợ 24/7!
Nguyễn Thị Thập, Phường Tân Hưng, Quận 7
1.000 m2
180 tr/th
Vpexpress miễn phí dịch Vụ. Hỗ trợ 24/7!
Nguyễn Thị Thập, Phường Tân Hưng, Quận 7
1000 m2
190 tr/th
Vpexpress miễn phí dịch Vụ. Hỗ trợ 24/7!
Nguyễn Thị Thập, Phường Tân Hưng, Quận 7
1000 m2
200 tr/th
Vpexpress miễn phí dịch Vụ. Hỗ trợ 24/7!
Nguyễn Thị Thập, Quận 7
1200 m2
65 tr/th
Vpexpress miễn phí dịch Vụ. Hỗ trợ 24/7!
Trần Xuân Soạn, Phường Tân Kiểng, Quận 7
1.200 m2
120 tr/th
Vpexpress miễn phí dịch Vụ. Hỗ trợ 24/7!
Đường D1, Quận 7
1.000 m2
160 tr/th
Vpexpress miễn phí dịch Vụ. Hỗ trợ 24/7!
Đường 3/2
5 x 20m, 6 tầng
120 tr/th
Vpexpress miễn phí dịch Vụ. Hỗ trợ 24/7!
Nguyễn Ngọc Lộc, Phường 14, Quận 10
780 m2
130 tr/th
Vpexpress miễn phí dịch Vụ. Hỗ trợ 24/7!
Cách Mạng Tháng 8, Phường 12, Quận 10
890 m2
180 tr/th
Vpexpress miễn phí dịch Vụ. Hỗ trợ 24/7!
Ngô Quyền, Phường 5, Quận 10
1.100 m2
180 tr/th
Vpexpress miễn phí dịch Vụ. Hỗ trợ 24/7!
Ngô Quyền, Phuờng 5, Quận 10
1.100 m2
220 tr/th
Vpexpress miễn phí dịch Vụ. Hỗ trợ 24/7!
Nguyễn Tri Phương, Phường 9, Quận 10
665 m2
110 tr/th
Vpexpress miễn phí dịch Vụ. Hỗ trợ 24/7!
Nguyễn Tri Phương, Phường 9, Quận 10
700 m2
140 tr/th
Vpexpress miễn phí dịch Vụ. Hỗ trợ 24/7!