Hiển thị 29–56 của 287 kết quả

Nơ Trang Long, Phường 13, Quận Bình Thạnh
1.500m2
140 tr/th
Vpexpress miễn phí dịch Vụ. Hỗ trợ 24/7!
Võ Oanh, Phường 25, Quận Bình Thạnh
800m2
130 tr/th
Vpexpress miễn phí dịch Vụ. Hỗ trợ 24/7!
Chu Văn An, Phường 5, Quận Bình Thạnh
1.600m2
250 tr/th
Vpexpress miễn phí dịch Vụ. Hỗ trợ 24/7!
Ung Văn Khiêm, Quận Bình Thạnh
1.350m2
150 tr/th
Vpexpress miễn phí dịch Vụ. Hỗ trợ 24/7!
Cư Xá Chu Văn An, Phường 26, Quận Bình Thạnh
640m2
100 tr/th
Vpexpress miễn phí dịch Vụ. Hỗ trợ 24/7!
Huỳnh Văn Bánh, Quận Phú Nhuận
1.700 m2
230 tr/th
Vpexpress miễn phí dịch Vụ. Hỗ trợ 24/7!
Hoa Cau, Quận Phú Nhuận
700 m2
100 tr/th
Vpexpress miễn phí dịch Vụ. Hỗ trợ 24/7!
Phan Đăng Lưu, Quận Phú Nhuận
900 m2
110 tr/th
Vpexpress miễn phí dịch Vụ. Hỗ trợ 24/7!
Phan Đăng Lưu, Quận Phú Nhuận
960 m2
200 tr/th
Vpexpress miễn phí dịch Vụ. Hỗ trợ 24/7!
Phan Xích Long, Quận Phú Nhuận
1.200 m2
280 tr/th
Vpexpress miễn phí dịch Vụ. Hỗ trợ 24/7!
Đào Duy Anh, Phường 9, Quận Phú Nhuận
900m2
140 tr/th
Vpexpress miễn phí dịch Vụ. Hỗ trợ 24/7!
Trường Sa, Phường 2, Quận Phú Nhuận
808 m2
160 tr/th
Vpexpress miễn phí dịch Vụ. Hỗ trợ 24/7!
Phan Xích Long, Phường 7, Quận Phú Nhuận
700 m2
230 tr/th
Vpexpress miễn phí dịch Vụ. Hỗ trợ 24/7!
Hoa Lan, Phường 2, Quận Phú Nhuận
600 m2
100 tr/th
Vpexpress miễn phí dịch Vụ. Hỗ trợ 24/7!
Thích Quản Đức,  Phường 5, Quận Phú Nhuận
1.000 m2
160 tr/th
Vpexpress miễn phí dịch Vụ. Hỗ trợ 24/7!
Nguyễn Trọng Tuyển, Phường 15, Quận Phú Nhuận
1,300 m2
180 tr/th
Vpexpress miễn phí dịch Vụ. Hỗ trợ 24/7!
Nguyễn Trọng Tuyển, Phường 10, Quận Phú Nhuận
1.800m2
280 tr/th
Vpexpress miễn phí dịch Vụ. Hỗ trợ 24/7!
Phan Đăng Lưu, Phường 1, Quận Phú Nhuận
1.300m2
250 tr/th
Vpexpress miễn phí dịch Vụ. Hỗ trợ 24/7!
Đào Duy Anh, Phường 9, Quận Phú Nhuận
1.800m2
195 tr/th
Vpexpress miễn phí dịch Vụ. Hỗ trợ 24/7!
Nguyễn Duy Trinh, Quận 2
700 m2
150 tr/th
Vpexpress miễn phí dịch Vụ. Hỗ trợ 24/7!
Nguyễn Duy Trinh, Phường Bình Trưng Đông, Quận 2
600 m2
150 tr/th
Vpexpress miễn phí dịch Vụ. Hỗ trợ 24/7!
Đường Số 5, Phường An Phú, Quận 2
750 m2
140 tr/th
Vpexpress miễn phí dịch Vụ. Hỗ trợ 24/7!
Đường Số 20, Phường Bình An, Quận 2
600 m2
100 tr/th
Vpexpress miễn phí dịch Vụ. Hỗ trợ 24/7!
Song Hành, Phường An Phú, Quận 2
400 m2
180 tr/th
Vpexpress miễn phí dịch Vụ. Hỗ trợ 24/7!
Vũ Tông Phan, Phường An Phú, Quận 2
1.000 m2
200 tr/th
Vpexpress miễn phí dịch Vụ. Hỗ trợ 24/7!
Trần Não, Phường Bình An, Quận 2
800 m2
220 tr/th
Vpexpress miễn phí dịch Vụ. Hỗ trợ 24/7!
Xuân Thủy Quận 2
1.400m2
200 tr/th
Vpexpress miễn phí dịch Vụ. Hỗ trợ 24/7!
Đường số 52, Quận 2
850m2
100 tr/th
Vpexpress miễn phí dịch Vụ. Hỗ trợ 24/7!